P3220351-2.jpg

hasan gez

Tarsus Amerikan Koleji mezuniyetinin ardından ODTÜ'de bir yıl mimarlık eğitimi alıp sonrasında 1986 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirip doktor olarak görevine başladı.

Following his graduation from Tarsus American College, he studied architecture at METU for one year. Then he graduated from Cerrahpaşa Faculty of Medicine in 1986 and started to work as a doctor.
Fakülte yıllarında çeşitli işlerin yanında GırGır dergisinde karikatür çizerek harçlığını çıkardı.

During the years at medical school, besides various jobs he published his cartoons in GırGır humour magazine.

Kısa bir süre hekimlik yaptıktan sonra ilaç sektöründe pazarlama ve satış alanlarında yönetici olarak 25 yılı aşan bir süre çalıştı.

After working as a doctor for a short time, he worked for 25 years as marketing and sales manager in the pharmaceutical industry.

TAC yıllarında 13 yaşında başladığı fotoğrafçılığı farklı alanlarda sürdürmeye ve öğrenmeye devam ediyor.

He practices and keeps learning photography in different fields, which he started at TAC at the age of 13.

Mevsimine, koşullara ve keyfine göre sualtı su üstü börtü böcek bitki çiçek makro mikro” RAW fotoğraflar çekiyor.

Depending on the season, conditions and his pleasure, he shoots "underwater above water beetle bug plant flower macro micro" RAW photos.

Oluşturduğu kompozisyona anlamlı bir katkısı olmadığı sürece “kedi, sokak çocuğu, yaşlı köylü teyze” fotoğrafları çekmiyor.

He does not shoot "cat, street children, old countrywoman" photos unless there is a significant contribution to the composition.

 

AWARDS & RECOGNITIONS

 

 

2023 - Add Award Name - Add City

2023 - Add Award Name - Add City

2023 - Add Award Name - Add City

2023 - Add Award Name - Add City

2023 - Add Award Name - Add City

2023 - Add Award Name - Add City

2023 - Add Award Name - Add City

2023 - Add Award Name - Add City

CONTACT

 

 

info@mysite.com

Tel: 123-456-7890

 

  • Facebook Black Round
  • Twitter Black Round
  • Vimeo Black Round

Thanks for submitting!